top of page
Make a splash

INTEGRITETSPOLICY

Inga personliga kontaktuppgifter, login-detaljer eller i övrigt konfidentiell affärsinformation som du delar med Morphio AB, delas med någon annan utan din tillåtelse. All information som du delar med Morphio AB används enbart i syfte att kontakta dig, och för att analysera ditt företags situation och behov, utforma rådgivning eller hantera utförande av marknadsföringstjänster, till ditt företag.

För mer information kontakta sara@morphio.se.

PRIVACY POLICY

No personal contact information, login-details or otherwise confidential business-information which you may share with Morphio AB, is shared with anyone else without your permission. All such information that you share with Morphio AB, is only used for the purpose of contacting you, or to analyse your business' situation and needs, develop guidance or deliver operative marketing services.


For more information please contact sara@morphio.se.

bottom of page